METODIKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ  EU - CPEU

Zimní semestr 2009/10


 

VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚT: METODIKA ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ  EU

Zkratka vzdělávacího předmětu: KIP/CPEU

Typ studia: 

Forma studia: kombinovaná

Počet vyučovacích hodin: 2+2, Zp, Zk

Vyučující: doc. Ing. Jiří Vacek, Ph.D.

 

 

 

Anotace kursu

Cíl studijního předmětu:

Seznámit posluchače s metodikou přípravy a realizace projektu. Naučit účastníky zpracovat projektový záměr (jednodušší projekt). Seznámit účastníky s postupem schvalování projektu, čerpáním prostředků, kontrolou realizace a hodnocením projektu.

Výstupem předmětu je zpracování projektového záměru posluchačem a jeho posouzení lektorem.

Požadavky na zápočet a zkoušku:

Zápočet: Předložení projektového záměru

Zkouška: Obhajoba projektového záměru


Obsah modulu

a)       Teoretická příprava:

·         Vyhledání vhodného programu a projektu.

·         Vyhledání partnerů.

·         Formální požadavky na zpracování projektu.

·         Kritéria hodnocení a výběru projektů.

·         Věcná náplň projektu.

·         Specifika jednotlivých programů.

·         Řízení průběhu projektu.

·         Finanční výkazy, kontrola, audit.

b)       Samostatné domácí studium – zpracování projektového záměru.

c)       Praktikum:

·         Příprava projektového záměru.

·         Prezentace a posouzení projektového záměru.

·         Zapracování připomínek. Poznámky k realizaci projektu.


Zpracování projektového záměru.

Navrhněte téma své semestrální práce. Můžete pracovat v malých skupinách (2-3 studenti).

Struktura projektového záměru by měla obsahovat následující části::

Rozsah práce: 10-15 stran, prezentace na cca 15 min, tzn. cca 15 snímků

Práci i prezentaci odešlete mailem na vacekj@kip.zcu.cz spolu s vyplněnou průvodkou, kterou si stáhněte zde (pokud pracujete ve skupině, pošle každý člen skupiny svou průvodku).

Termíny prezentací a obhajob semestrálních prací proběhnou v rámci závěrečné zkoušky  certifikátového programu a budou vypsány na STAG.


Prezentace:

Pro vaši inspiraci:

Příklady závěrečných prací z předchozích běhů kursu (2,8 MB)

V tomto souboru máte pro inspiraci několik projektů z loňského běhu. Prosím, zacházejte s nimi rozumně - použijkte pro vlastní potřebu, nekopírujte mi z toho do své práce příliš mnoho, pokud něco použijete, mělo by se to objevit v citacích.

TERMÍNY SPOLEČNÝCH KONZULTACÍ PRO ZIMNÍ SEMESTR 2009/10

 

Cheb:  2.10., 20.11., 9:20 - 12:50, 6.11. 10:30 - 13:00

Plzeň:  3.10., 24.10., 21.11., 9:20 - 12:50


IV. Literatura základní a doporučená

základní

dokumenty umístěné na www stránkách

 

 rozcestníky - portály:

 doplňující

 


 
Správce stránky: Jiří Vacek
Datum poslední změny: 3.10.2009