MANAGEMENT ZNALOSTÍ - KM

Zimní semestr 2007/8


 

 


Časový rozvrh kursu

 

1

25.9.

JS

Úvod. Znalostní ekonomika (ppt, doc)

2

2.10.

JV

Data, informace, znalosti (ppt)

Elektronické informační zdroje ZČU

http://www.knihovna.zcu.cz/databaze.htm

3

9.10.

JV

Znalostní mapy (ppt)

mapa - diplomová práce

cvičení v TY 306

4

16.10.

JS

KM a procesy (ppt)

5

23.10.

JV

Sdílení znalostí, groupware, workflow (ppt)

cvičení v TY 306

6

30.10.

JS

Intelektuální kapitál (ppt)

Znalosti a výkonnost firmy (ppt)

7

6.11.

JV

Klíčové dovednosti, e-learning (ppt).

Zdroje informací, počítačová podpora KM

cvičení v TY 306

8

13.11.

JV

Znalosti, výzkum, vývoj, inovace a intelektuální kapitál (ppt)

cvičení v TY 306

9

20.11.

JV

Duševní vlastnictví,

jeho ochrana a oceňování (ppt)

Znalosti, inovace, konkrenceschopnost v EU

Metodiky hodnocení výzkumných projektů

cvičení v TY 306

10

27.11.

JS Řízení dokumentace, řízení kvality a KM (ppt)

Shrnutí, opakovací lekce (ppt1, ppt2, ppt3)

11

4.12.

JS, JV Prezentace semestrálních prací

12

11.12.

JS, JV Prezentace semestrálních prací

13

18.12.

JS, JV

Závěrečný test

 

PŘEDNÁŠKA:       TY 408, úterý, 11:10-12:50

SEMINÁŘ:             TY 408, úterý, 13:00-13:45

 

Vyučující:

 

JS    doc. Ing. Jiří Skalický, CSc,  HJ211, tel. 377633004, e-mail: skalicky@kip.zcu.cz

 

JV    Ing. Jiří Vacek, Ph.D.,          HJ211, tel. 377633204, mobil 724003943, e-mail: vacekj@kip.zcu.cz

Konzultační hodiny:

JS: čtvrtek 10:00 - 12:00, H J211 nebo po vzájemné dohodě (pokud možno zašlete e-mailem požadavek na konzultaci a téma)

JV: úterý 9:00 - 10:30, HJ 211 nebo po vzájemné dohodě (pokud možno zašlete e-mailem požadavek na konzultaci a téma)

 

Požadavky na zápočet:

Studenti vytvoří pracovní skupiny (3-5 členů), provedou rešerši na zadané téma a zpracují prezentaci, založenou na studiu zvolených článků, zpráv apod. Alespoň jeden ze zdrojových dokumentů bude v angličtině (min.5 stran).

Práci skupina zpracuje na počítači a po protivirové kontrole zašle jako přílohu e-mailu na adresu vacekj@kip.zcu.cz

Téma práce, složení skupiny a termín prezentace studenti předloží (písemně nebo e-mailem) do 13.11.2007. Uveďte koordinátora skupiny. Každá skupina připraví prezentaci (v rozsahu cca 20 minut) pro posluchače kursu. Presentace proběhnou v závěru kursu. Doporučujeme připravit prezentaci na počítači (PowerPoint, www-stránky apod.), při prezentaci lze využít PC a datový projektor.

Struktura semestrální práce

Rozsah práce: 15-20 stran

Test bude mít 10 otázek hodnocených ve stupnici 0-5 (0 - nejslabší, 5 - nejlepší), maximální počet dosažených bodů je tedy 50. Podmínkou pro udělení zápočtu  je získání více než 50% bodů, tj. alespoň 26 bodů.

Základní literatura:

Doporučená literatura a další zdroje

 


 
Správce stránky: Jiří Vacek
Datum poslední změny: 27.11.2007