MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ

Letní semestr 2007/8


Časový rozvrh kursu

 

1

11.2.

L

Úvod.

Základní pojmy a poznatky MR. Rozhodovací procesy a problémy.

Struktura a prvky rozhodovacích procesů.

Klasifikace rozhodovacích procesů. Modely rozhodování.

Informace v rozhodování. Počítače v rozhodování

2

18.2.

S

Situační analýza a identifikace rozhodovacích problémů.

Analýza a formulace rozhodovacích problémů.

3

25.2.

L

Výběr kritérií, tvorba variant.

Stanovení důsledků a hodnocení variant

Skupinové rozhodování. Model Vrooma - Yettona.

4

3.3.

S

Rozhodování za rizika a nejistoty.

Utilita, rozhodovací matice. Pravidla rozhodování

 

5

10.3.

L

Pravděpodobnostní a rozhodovací stromy

Opakování témat 1-3

6

17.3.

 

S

Průbežný zápočtový test (témata 1 - 3)  

7

31.3.

L

Bayesovký přístup

Dokonalá informace, cena výběrové informace

8

7.4.

 

Rozhodování za jistoty. Tvorba variant. Váhy kritérií.

9

14.4.

S

Vícekriteriální hodnocení variant

10

21.4.

L

Psychologické aspekty rozhodovacích procesů

 

11

28.4.

S

Příklady, aplikace.

 

12

5.5.

L,S

Shrnutí látky, závěr

13

12.5.

 

Závěrečný test

 

 

Pozn. Soubory MRxcb.pdf, x=1,2,3.4,5, 7 obsahují obrazy prezentaci vhodné k tisku (6 snímků na stránku). Takto vytištěné prezentace jsou též k dispozici ve studovně, kde si je lze vypůjčit a okopírovat.

Soubory MRx.zip, x=1,2,3.4,5, 7 obsahují komprimované prezentace a soubory s příklady. Při rozbalení do jednoho adresáře lze z prezentace proklikávat na příklady v Excelu.

Soubory priklady_kapitolax.doc obsahují příklady ke kapitolám z knihy FOTR J., DĚDINA J., HRŮZOVÁ H., Manažerské rozhodování.

 

*Příručka Riziko a nejistota má textovou část, v níž najdete vždy krátký teoretický úvod k tématu, několik řešených příkladů a řadu cvičení. V doprovázejících souborech Riziko a nejistota.xls a Bayes.xls pak máte v Excelu zpracována řešení cvičení.

Doporučený postup práce: pokuste se příklady vyřešit samostatně (alespoň jeden ze skupiny podobných příkladů - lehko poznáte, které jsou si podobné), teprve pak si porovnejte řešení a postup. Může se stát, že v mých textech nebo řešeních najdete chybu (nikdo není neomylný) - za zprávu o chybě předem děkuji, přispěje ke zkvalitnění příručky. I jiné zpětné vazby a připomínky vítám.

 

Přeji mnoho úspěchů ke studiu. Jiří Vacek

 

ROZVRH Skupina 1 (L = lichý týden)) Skupina 2 (S = sudý týden))
PŘEDNÁŠKA pondělí, 9:20-11:00 TY 111 pondělí, 9:20-11:00 TY 111
CVIČENÍ pondělí, 11:10-12:50 TY 306 pondělí, 11:10-12:50 TY 306

 

Požadavky na zápočet:

Obsah, organizace a podmínky zkoušky:

Zkouška proběhne formou testu, který má 10 otázek hodnocených ve stupnici 0-5 (0 - nejslabší, 5 - nejlepší), maximální počet dosažených bodů je tedy 50.  Doba testu je 1 hodina, není povoleno používat literaturu, poznámky apod.
Bodové hodnocení:
0 - 24 bodů - nevyhověl
25 - 34 bodů - dobře

35 - 44 bodů - velmi dobře

45 a více - výborně
Termíny řádné i opravné zkoušky jsou vypisovány v souladu s dodatkem zkušebního řádu KIP.

Opravné zkoušky budou ústní.

Vyučující: Ing. Jiří Vacek, HJ211, tel. 377633204, mobil 724003943, e-mail: vacekj@kip.zcu.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 11:00, HJ211 nebo po vzájemné dohodě (pokud možno zašlete e-mailem požadavek na konzultaci a téma)

 

Základní literatura:

Doporučená literatura


 
Správce stránky: Jiří Vacek
Datum poslední změn 8.1.2008