KIP/PEPR-K

POČÍTAČE V EKONOMICKÉ PRAXI

Kombinované studium - zimní semestr 2007/8


Vyučující: Ing. Jiří Vacek, HJ211, tel. 377633204, mobil 724003943, e-mail: vacekj@kip.zcu.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 - 11:00, HJ211  nebo po vzájemné dohodě (pokud možno zašlete e-mailem požadavek na konzultaci a téma)

Společné konzultace v LS 2007/8: 23.2, 15.3.., 5.4., 26.4. - Plzeň, TY 306 nebo HJ210, podle aktuálního rozvrhu

Cíl studijního předmětu
Student získá teoretické i praktické vědomosti a dovednosti v oblasti počítačových programů a informačních technologií využívaných v ekonomické praxi.

Obsahové zaměření:

Doporučené znalosti:

Základy informatiky na úrovni střední školy (práce s počítačem na uživatelské úrovni)

Obsah, organizace a podmínky zápočtu:

Vypracování 4 korespondenčních dávek s využitím získaných znalostí. Každá ze základních aplikací (Word, Excel, PowerPoint) bude použita alespoň v jedné dávce.

Zkouška

Vyřešení zadaných úkolů na počítači, základní přehled využití kancelářských aplikací, základy e-business a podnikových informačních systémů.

Základní literatura

Doporučená literatura

Sylabus

 

1.   

Úvod
Zjištění základních znalostí studentů, popř. jejich doplnění.

 

Jak efektivně využít kancelářských aplikací v ekonomické praxi, možnosti spolupráce aplikací

 

 

2.   

Zpracování textů

 

Práce s rozsáhlými dokumenty (vytváření, modifikace, údržba, sdílení v pracovních skupinách)

 

Využití stylů při konečné úpravě dokumentu, kontrola pravopisu

 

Komunikace s obchodními partnery, hromadná korespondence

 

Jednotný grafický styl, šablony

 

 

3.   

Práce manažera s tabulkami

 

Využití funkcí, vzorců a seznamů při přípravě a řízení projektů (rozpočtování, rozhodování, vytváření výkazů a zpráv)

 

Grafy

 

Řešitel úloh

 

 

4.   

Prezentace projektu a firmy

 

Prezentační dovednosti.

 

Šablony,  animace, spolupráce aplikací

 

 

5.   

Elektronické obchodování, elektronická komunikace s dodavateli, odběrateli a bankami

 

e-business v řízení firmy

 

principy řešení e-business

 

 

6.   

Základy podnikových informačních systémů

 

Struktura a architektura podnikových informačních systémů

 

Základní funkce a složky podnikových IS

 


Správce stránky: Jiří Vacek

Poslední změna: 27. února 2008