zpětdálkapitolakurskatedra

3. KREATIVITA

3.1. Mentální bariéry

3.2. Levá a pravá mozková hemisféra

3.3. Individuální tvořivost - Laterální myšlení

  3.4. Metody podpory kreativity

3.5. Metody podpory skupinové kreativity

3.6. Vynálezy

3.7. Literatura 
 
Proti hlavě zase hlavou - on má tvrdou, já tu pravou - Z indických bajek 

Nikdo se nestal nesmrtelným svou leností - Benjamin Franklin 

Duševní práce bez tvůrčího přístupu je nejen utrpením, ale přestává být v pravém slova smyslu prací duševní, stává se bezduchou nádeničinou - Pfeifer 

 

Kreativita znamená vytvoření něčeho nového a užitečného s pomocí představivosti, schopnost nalézat nová, originální řešení problémů.

Pozastavme se nad slovy použitými v této definici:

Populární - ale nepravdivé - charakteristiky kreativity jsou:
 
  Předsudek Skutečnost
1. Kreativita znamená vytvoření něčeho zcela nového Kreativní lidé obvykle vycházejí z existujících idejí nebo základních principů
2. Pouze odborníci mohou vytvořit něco užitečného Často je výhodné být outsiderem, protože ten není omezován tradičními představami
3. Kreativita je dar, který má pouze malá část lidí Důležitější než vrozený talent je motivace, touha tvořit
4. Aby byli lidé kreativní, musí být emocionálně vyšinutí Má-li kreativní člověk uspět, potřebuje značnou sebedůvěru, musí mít zkoumavou mysl, ale nesmí ztrácet kontrolu
5. Pokud je člověk skutečně kreativní, projeví se to Abyste se dočkali dozrání svých nápadů, musíte je prosazovat. Tvořivý člověk musí dout na svůj roh, ale taktně
6. Nápady jsou výsledkem inspirace, ne námahy Záblesky génia jsou výjimkou, nikoliv pravidlem. Inspirace obvykle přichází po námaze, pravděpodobně ve formě nápadu a obvykle postupně
7. Kreativita vyžaduje vyspělou technologii Složitost může zničit kreativitu; všechno by mělo být uděláno tak jednoduše, jak jen je to možné (ale ne jednodušeji - Einstein).
8. Lépe už to nejde Neexistuje nejlepší řešení, ale existuje hodně dobrých. Nelze používat stejné metody pro řešení všech problémů 
 

Kreativita je duševním procesem, který využívá schopností pravé mozkové hemisféry. Hrají v ní roli intuitivní myšlení, tvary a vzory.

Kreativní proces má následující fáze:

 1. Orientace: Poznání potřeby, úmysl něco vytvořit
 2. Příprava Získávání informací, formulace problému
 3. Inkubace: Hledání řešení, promýšlení a zvažování různých variant, podvědomé myšlení
 4. Osvícení: Syntéza, tvorba nápadů
 5. Realizace Převedení nápadu do reality
 6. Verifikace: Vyhodnocení, zdokonalení
Mnoho lidí se tak dlouho učilo, že na vše existuje jediná odpověď, že ztratili schopnost tvořit. Kreativitu však lze stimulovat. Mnoho bariér lze poznat a překonat. Lze se naučit řadě metod, které pomohou zvýšit množství a kvalitu vznikajících nápadů. Kreativní “sval” lze vytrénovat.

Podle Guilforda má kreativita pět složek:

 1. Nápaditost: schopnost vytvořit široký proud nápadů
 2. Pohotovost, bystrost: schopnost modifikovat nápad nebo přeskakovat od jednoho nápadu k druhému. V proudu nápadů lidé obvykle vyčerpají jednu kategorii a teprve potom přejdou k jiné.
 3. Originalita: neobvyklost vznikajících nápadů (červený ® červená Karkulka). Tento typ myšlení podporují např. křížovky, slovní a logické hříčky, hlavolamy
 4. Představivost: vznik nápadů, které nejsou na první pohled zřejmé
 5. Snaha (zaťatost) - kreativita není pouze inspirace, ale i dřina. “Pokud se ti to nepovede napoprvé, zkus to znovu.” Jestliže dosavadní nápady nestačí, musíme přijít s jinými, přistoupit k problému z jiné strany. Pokusy o vyřešení problému neznamenají, že budeme postupovat stále stejně, jen zarputileji. Musíme zkoušet jiné a širší cesty vedoucí k cíli (nebo vyjít mimo vychozené cesty).
  zpětdálkapitolakurskatedra

Autor: Jiří Vacek, katedra inovací a projektů, FEK ZČU
poslední změna: 20.11.2000