zpětdálkapitolakurskatedra

 4.4    Proč se tvoří skupiny

Skupina se vytváří proto, aby uspokojila nějakou potřebu. Formální skupiny se tvoří proto, aby uspokojovaly formální potřeby organizace. Neformální skupiny vznikají proto, aby uspokojovaly potřeby členů organizace, které nejsou uspokojovány formálními skupinami. Při tvorbě skupin je důležitá i fyzická blízkost.

4.4.1    Vytváření formálních skupin

Formální skupiny se vytvářejí proto, aby plnily cíle organizace, např. vyhrát fotbalovou ligu, provozovat nejlepší restauraci, dosáhnout nejvyšší efektivity při šití košil. Všechny cíle organizace jsou rozděleny na části a přiděleny skupinám nebo jednotlivcům. Logické seskupení úkolů a dělba pravomocí tvoří základ organizační struktury. Zamyslete se nad organizací, jejímž členem jste. Jaká je její struktura? Jakou úlohu v ní hrají skupiny?

4.4.2    Vytváření neformálních skupin

Neformální skupiny se tvoří z jednoho hlavního důvodu: uspokojit potřeby, které neuspokojuje organizace. Žádná organizace nemůže splnit všechny potřeby svých zaměstnanců, ale měla by se snažit splnit ty, které může splnit efektivně, neboť je to výhodné pro organizaci i jednotlivce.

Ne všechny neformální skupiny jsou z hlediska organizace kontraproduktivní. Např. skupiny přátel, které se tvoří pro uspokojení sociálních potřeb, se zcela přirozeně tvoří z lidí, kteří pracují blízko sebe. Pokud nejsou uspokojovány významné potřeby, pak z neformálních skupin zaměstnanců vznikají formální skupiny - odbory - které vznášejí požadavky.

V následující tabulce je uvedeno, jak mohou neformální skupiny uspokojovat potřeby.

 

Potřeba Příklad uspokojení této potřeby neformální skupinou
Fyziologická Skupiny mohou být schopny vyjednat lepší plat nebo jiné výhody
Bezpečnost, jistota V počtu je bezpečí. Skupina se může vzepřít špatnému managementu
Sociální Skupiny poskytují příležitost k uspokojení sociálních potřeb
Uznání Role neformálního vůdce nebo prosté členství ve skupině může uspokojit potřebu uznání
Seberealizace Vedení skupiny a její úspěchy jsou důležitými prvky seberealizace.
Plnění role Lidé přispívají ke splnění účelu skupiny prostřednictvím rolí, které jim skupina přidělila.
Moc V počtu je síla. Vedení umožňuje kontrolu nad jinými. Skupiny kontrolují různé situace.
Dosažení cíle Neformální skupiny se tvoří za určitým účelem - hrát karty nebo se postavit proti organizaci
Pravda, krása a právo Existují skupiny příznivců výtvarného umění, hudby, rybářů, pomáhající znevýhodněným, ochránců životního prostředí apod.
 
Tabulka 4.3: Uspokojování potřeb neformální skupinou
 

Společenské skupiny splňují sociální potřeby. Zájmové skupiny se tvoří na základě společných zájmů, např. k vyřizování stížností. Mohou se někdy změnit ve formální skupiny, např. odbory.

  zpětdálkapitolakurskatedra

Autor: Jiří Vacek, katedra inovací a projektů, FEK ZČU
poslední změna: 20.11.2000