zpětdálkapitolakurskatedra

7.1    Dvourozměrný model konfliktu

Každý má svůj vlastní přístup nebo styl řešení konfliktů. Někdo se při prvním náznaku konfliktu stáhne, jiný konfliktu čelí a hledá řešení, které bude přijatelné pro obě strany. Někteří lidé mají takový strach z toho, že by mohly být poškozeny jejich vztahy s druhou stranou, že při prvním náznaku konfliktu ustoupí. Jiní používají taktiku “poloplné sklenice”: pokoušejí se dosáhnout co nejvíce ze svých cílů a přitom co nejméně poškodit své vztahy k druhé straně. Další jsou tak silně soustředěni na dosažení svého cíle, že bez rozpaků poškodí nebo zničí své vztahy k druhým.

Osobní styl je ve skutečnosti určen stupněm důrazu kladeného na vzájemné vztahy a osobní cíle zúčastněných stran, jak ukazuje dvourozměrný model na obr.1. Styly řešení konfliktů mohou být stručně popsány následovně:

  1. Spolupracující. Spolupracující se snaží řešit konflikt tak, že zachová vzájemné vztahy a snaží se o to, aby obě strany dosáhly svých cílů. Má na mysli zájem nejen svůj, ale i svého protivníka. Uvědomí-li si, že vznikl konflikt, použije vhodné metody jeho zvládnutí. Jde o strategii výhra/výhra.
  2. Kompromisník. Kompromisník předpokládá, že řešení výhra/výhra není možné a jeho vyjednávací strategie se snaží o malý zisk za cenu malé ztráty vzhledem k osobním vztahům i cílům zúčastněných stran. Přitom používá hlavně přesvědčování a manipulace. Jde o strategii minivýhra/miniztráta.
  3. Ustupující. Ustupující se snaží za každou cenu udržet vzájemné vztahy, s malým ohledem nebo bez ohledu na zájmy zúčastněných stran. Chrání vztahy tím, že se vzdává, ustupuje a vyhýbá se konfliktu. Jde o strategii ústup-ztráta/výhra; ustupující za cenu ztráty dovolí druhému zvítězit.
  4. Autoritář. Autoritář řeší konflikt tak, aby byly uspokojeny jeho osobní cíle bez ohledu na vzájemné vztahy. V konfliktu lze podle něj buď vyhrát nebo prohrát, přičemž výhra je spojena s prestiží a postavením. Je to způsob orientovaný na sílu, při němž autoritář použije všech vhodných silových prostředků k tomu, aby prosadil nebo ubránil své stanovisko, které považuje za správné, nebo prostě aby zvítězil.
  5. Uhýbající. Uhýbající se dívá na konflikt jako na něco, čemu je třeba se za každou cenu vyhnout. Hlavním rysem tohoto stylu je beznaděj, která ústí do výrazné frustrace všech zúčastněných stran. Obvykle nedojde ani k dosažení cílů, ani k zachování vztahů. Tento styl může mít podobu diplomatického odvracení problému, odkládání na “lepší časy” nebo jednoduše úniku z hrozící situace. Jde o strategii únik-ztráta/výhra; uhýbající za cenu úniku dovolí druhému zvítězit.
Základní poznatky o stylech a přístupech k řešení konfliktů, které je třeba si zapamatovat, jsou:  
10 Ustupující - 3 
ústup-ztráta/výhra
Spolupracující-1 
výhra/výhra
9 Slabá orientace  
na cíl
Silná orientace  
na cíl
8 Silná orientace  
na vztahy
Silná orientace  
na vztahy
7 Kompromisník-2 
minivýhra/miniztráta
Soustředění 
na vztahy
6 Vyjednávaná orientace na cíl
 
 
5 Vyjednávaná orientace na vztahy
4 Uhýbající - 5 
únik-ztráta/výhra
Autoritář - 4 
výhra/ztráta
3 Slabá orientace  
na cíl
Silná orientace  
na cíl
2 Slabá orientace  
na vztahy
Slabá orientace  
na vztahy
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Soustředění na osobní cíle
 
Obrázek 7.1: Dvourozměrný model konfliktu
 
  zpětdálkapitolakurskatedra

Autor: Jiří Vacek, katedra inovací a projektů, FEK ZČU
poslední změna: 20.11.2000