zpětdálkapitolakurskatedra

9.2    Výhody a nevýhody decentralizace pravomocí 

 
Výhody decentralizace Nevýhody decentralizace
Efektivita: Decentralizace rozděluje zatížení managementu a snižuje byrokracii. Pokud může management na nižších úrovních rozhodovat na místě, neztratí se tolik času schvalováním shora. Řízení: Pokud mají manažeři velkou volnost v rozhodování, je obtížnější celková koordinace.
Pružnost: Manažeři, kteří mohou rozhodovat, mohou čelit měnícím se podmínkám a provádět potřebné změny. Duplikace: Pokud jsou všichni manažeři oddělení nezávislí, zvyšuje se nebezpečí, že dojde k duplikaci úsilí. Např. záznamy o zákaznících, dodávkách, zásobách apod. mohou být vedeny v několika kancelářích.
Iniciativa: Manažeři jsou motivováni tím, že mohou rozhodovat o problémech a řešeních ve svém oddělení. Centralizovaná expertiza: Manažeři, kteří mají při rozhodování velkou volnost, často přehlížejí “domácí” zkušenosti.
Rozvoj: Nejlepším výcvikem manažerů je, když řídí svoje vlastní oddělení. Kompetence: Pokud přijímají rozhodnutí manažeři na všech úrovních, musí organizace mít na všech úrovních kompetentní manažery.
 
Tabulka 9.1: Výhody a nevýhody decentralizace pravomocí
 
 
 zpětdálkapitolakurskatedra

Autor: Jiří Vacek, katedra inovací a projektů, FEK ZČU
poslední změna: 20.11.2000