zpětdálkapitolakurskatedra


2.1 SYSTEMATIKA LIDSKÉHO POZNÁNÍ

2.1.1  Vědecké obory

Pokusme se systematizovat lidské poznání; vycházíme přitom z kategorizace použité např. v Encyclopaedia Britannica [2-1]. Upozorňujeme na to, že samozřejmě existují i jiné systémy klasifikace.

V zásadě můžeme lidské poznání rozdělit na vědecké a humanitní. Vědecké poznání je charakterizováno vědeckou metodou, jejíž základní rysy jsou uvedeny dále v tomto textu.

Humanitními obory rozumíme historii, filosofii, právo, teologii, jazykovědu a literaturu a umění.

Vědecké obory můžeme rozdělit do tří velkých skupin: přírodní, společenské a technické vědy.

Mezi přírodní vědy patří:

 Společenské vědy jsou:  Technickými vědami se rozumí: Tento výčet si neklade za cíl úplnost. Hranice mezi jednotlivými vědami a kategoriemi věd jsou často neostré. Psychologie např. přesahuje z přírodních do společenských věd, naopak prakticky všechny společenské vědy ovlivňují jednotlivce a tak přesahují do věd o člověku a podobně.

Často se pod vědou, zvláště v anglicky psané literatuře (science) rozumí jen přírodní vědy. Přírodní vědy jsou někdy nazývány také tvrdými vědami na rozdíl od tzv. měkkých věd, tj. věd společenských. Zatímco pro tvrdé vědy jsou charakteristické konvergentní myšlenkové postupy, pro měkké vědy je typické divergentní myšlení.

 zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001