zpětdálkapitolakurskatedra

2.2 ZÁKLADNÍ RYSY VĚDY

Věda se nepokouší vysvětlovat, jen zřídka se pokouší o interpretaci, hlavně vytváří modely. Modelem se myslí matematická konstrukce, která spolu s určitou verbální interpretací popisuje pozorované jevy. Zdůvodněním takové matematické konstrukce je pouze a přesně to, že se od ní očekává, že bude fungovat.“     J. von Neumann
Věda je založena na obecně uznávaných předpokladech. Především je lidskou činností. Její metody a koncepce se vyvíjejí tak, jak se vyvíjí a roste vědecká komunita. Věda je integrální částí společnosti.

Věda má následující základní rysy:

  1. Věda je veřejná: vědecké znalosti jsou přístupné kontrole veřejnosti. Většina vědeckých znalostí je zveřejňována ve více než 70.000 časopisů. Významné objevy jsou veřejnosti objasňovány v médiích.
  2. Věda je historická: Vědecké poznatky vycházejí z předchozích událostí. Tento historický aspekt je důležitý při vzniku nových a rozšiřování existujících znalostí.
  3. Věda je opakovatelná: Vědecké objevy nejsou izolovanými událostmi. Jejich platnost se ověřuje a prokazuje prováděním stejných nebo podobných experimentů.
  4. Věda je provizorní: Vědecké poznání se stále rozvíjí a je dočasné. Všechny vědecké znalosti podléhají změnám, věda není absolutní pravdou.
  5. Věda je pravděpodobnostní: Interpretace vědeckých experimentů je založena na matematických modelech. Experimentální data jsou interpretována pomocí pravděpodobnostních modelů.

  6.  
zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001