zpětdálkapitolakurskatedra

2.3.2  Základní a aplikovaný výzkum

To, co dělají vědci s použitím svých metod, nazýváme výzkumem. Základní výzkum není zaměřen na hledání určitého konkrétního výsledku. Je motivován hlavně zvědavostí. Je studiem některé zajímavé vlastnosti přírody. Vědec obvykle neví, co hledá, neví, jak to najít a někdy ani neví, proč to vlastně hledá. Základní výzkum odhalil spoustu podrobností o chemii a funkci genů, objevil způsoby manipulace s geny a přenosu genů z jednoho organismu na druhý. Odhalil strukturu atomů a radioaktivitu. Otevírá našim myslím v čase i prostoru vesmír, v němž žijeme.

Aplikovaný výzkum je více zaměřený na určitý cíl. Na rozdíl od základního výzkumu víme, co a proč chceme, ale nevíme, jak to udělat. Většina vědců, kteří pracují pro průmysl a vládu, pracuje v aplikovaném výzkumu. Hledají odpovědi na určité otázky. Hledají léky na určité nemoci, metody řešení problémů a způsoby řízení určitých jevů. Jako příklad uveďme, že aplikovaný výzkum převzal od základního výzkumu znalosti a metody vypracované v genetice a molekulární biologii a vytvořili genetické inženýrství. Technologie, které výzkumníci na tomto základě vyvinuli, umožňují ve velkém a poměrně levně vyrábět řadu produktů pro ochranu před nemocemi. Dnes se vědci učí, jak nahradit vadné geny, a jednou mohou zjistit, jak vytvořit organismy s novými vlastnostmi. Vytvořili nový průmyslový obor, který má velký růstový potenciál a velký vliv na blahobyt lidí.

Jaderní fyzikové využili svých znalostí atomové struktury k vynálezu jaderné energie a jaderných zbraní. Na přeskocích elektronů jsou založeny počítače. Poznání vesmíru umožňuje pomýšlet na ochranu Země před takovou srážkou s takovými objekty, která pravděpodobně před 65 milióny let způsobila vyhynutí dinosaurů.
Aplikovaný výzkum získává finanční podporu snáze než základní. Ale základní výzkum je potřebný, protože poskytuje spoustu nápadů, podnětů, fakt a metod - včetně nových přístrojů - které pak může používat aplikovaný výzkum.
 


zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001