zpětdálkapitolakurskatedra

2.3.9  Pozorování a experiment ve společenských vědách

Role pozorování a experimentu ve společenských vědách a ve vědách o člověku se liší od jejich role v ostatních přírodních vědách. Z etických, morálních a ekonomických důvodů není možné některá pozorování opakovat, spousta experimentů, které by bylo možné navrhnout k prověření hypotéz, je neproveditelná. V mnoha případech jsou jedinými dostupnými pozorováními historická data, která nejsou reprodukovatelná. V těchto vědách se proto často vyskytují tak zvané kvaziexperimenty, nad nimiž nemá výzkumník úplnou kontrolu a pro jejichž zpracování nelze (pro jejich malý počet) použít statistických metod. V takových kvaziexperimentech hraje úsudek výzkumníka mnohem větší roli než v klasických experimentech. Mnohé zákony společenských věd mají pouze kvalitativní charakter.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001