zpětdálkapitolakurskatedra

3. APLIKACE VĚDY A TECHNIKY

V této kapitole uvedeme několik příkladů aplikací vědy a techniky vycházejících z vědeckých objevů a vynálezů, které původně s takovými aplikacemi vůbec nepočítaly. Jiné příklady ilustrují, jak se mohou vědecké a technické poznatky dostat do konfliktu s uznávanými etickými standardy. Příklad hyperauta je uveden jako ilustrace synergických efektů.

Po jejím prostudování budete vědět:

3.1 GPS
3.2 TELEKOMUNIKACE
3.3 HYPERAUTO
3.4 GENOVÉ TECHNIKY
3.5 KRYPTOGRAFIE
3.6 VLIV SPOLEČNOSTI NA VĚDECKÝ A TECHNOLOGICKÝ VÝVOJ
 

LITERATURA

[3-1] Beyond Discovery, National Academy of Sciences, Washington, 1996, http://www2.nas.edu/bsi
[3-2] Autoatlas Česká Republika 1:200 000, Geodézie ČS a Geodezie Brno, 1997
[3-3] Jan Staudek: Kryptografie a bezpečnost, http://www.fi.muni.cz/usr/staudek/vyuka/security/kryptsec/index.htm
[3-4] Michal Voců: Jak chránit počítačové sítě před cizí neplechou, IKAROS, http://ikaros.ff.cuni.cz
[3-5] Lawrence Pinsky: Digital Signatures: A sign of the times, http://www.digsigtrust.com/resources/lawrence-pinsky.html
[3-6] http://blisty.internet.cz/9709/19970919c.html
[3-7] Mokyr: The Lever of Riches, Oxford University Press, 1992
[3-8] Amory B. Lovins, L.Hunter Lovins: Reinventing the Wheels, http://www.rmi.org/hypercars/Reinventing_the_Wheels.html
[3-9] Toyota Hybrid Propulsion Prius Car, http://www.virtualpet.com/rbbi/folders/engn/thybrid.htm
 

Shrnutí

V této kapitole jsme uvedli několik případů zajímavých technologií, založených na výsledcích vědy a synergických efektech. Systém GPS se bouřlivě rozvíjí, nachází stále nové aplikace a má před sebou podle všech předpovědí skvělou komerční budoucnost. Telekomunikační systémy jsou dnes již neodmyslitelnou částí života společnosti a jsou nutným předpokladem globálního informačního systému Internet. Hyperauto je zajímavým přístupem, který se místo fundamentalistického pokusu o omezování automobilového provozu pokouší o řádové snížení dopadů auta na životní prostředí. Genové technologie přinášejí velké možnosti, ale i velké hrozby. Bez kryptografie není možné rozšiřování obchodu na Internetu. Všechny technologické systémy ovlivňují společnost, ale stejně společnost ovlivňuje technologický vývoj, o čemž mluví poslední část kapitoly.

Náměty k zamyšlení

A. Pokuste se najít další možné aplikace systému GPS a odhadnout jejich tržní potenciál. Jaké nové aplikace umožňuje odstranění tzv, selektivní dostupnosti, které umožnilo zpřesnění určení polohy z cca 100 m na cca 10m?
B. Jak váš život ovlivňují moderní telekomunikační technologie?
C. Co je to synergie? Uveďte některé příklady synergických efektů z oblasti přírodních jevů, vlivů na životní prostředí apod.
D. Jaký je váš názor na genové technologie: mohou přinést více užitku nebo škody? Myslíte, že společnost má a může regulovat vývoj technologií?
E. Jaké znáte prostředky ochrany dat? Používáte některé z nich?
F. Proč je podle vás právě tzv. západní společnost (Evropa, USA) příznivě nakloněna technologickému vývoji a proč některé jiné společnosti technologicky stagnují?

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 26.9.2002