zpětdálkapitolakurskatedra

4.2. ÚVOD DO PROBLEMATIKY INTERNETU

Abychom správně pochopili podstatu Internetu, musíme si uvědomit, že Internet není jednou jedinou sítí, ale obrovskou soustavou vzájemně propojených sítí, které se dobrovolně připojují k sobě navzájem, dobrovolně akceptují pravidla a konvence zapojení do Internetu, ale přitom si zachovávají svou vlastní identitu, správu i své původní vlastnické vztahy. Internet je ve své dnešní podobě vzájemnou dohodou mezi provozovateli jednotlivých dílčích sítí.

4.2.1  Historie a současnost Internetu
4.2.2  Komu patří Internet
4.2.3  Kdo řídí Internet
4.2.4  Připojování k Internetu

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001