zpětdálkapitolakurskatedra

4.2.1  Historie a současnost Internetu

Jako mnoho úspěšných technologií (viz např. systém GPS uvedený v kapitole  3) hledejme počátek Internetu ve vojenském výzkumu, který v době studené války a hrozby „horké“ války jaderné dostal za úkol vyvinout síť schopnou přežít jaderný zásah. Poměrně brzy byl  rodící se ARPANET zpřístupněn i dalším pracovníkům výzkumu a vývoje pracujícím pro ministerstvo obrany USA, a ještě později byl uvolněn i pro čistě civilní výzkum a celou akademickou sféru. Přitom se k zárodečné síti ARPANET postupně připojovaly další akademické a vědeckovýzkumné sítě, až si výsledná soustava vzájemně propojených sítí zasloužila své dnešní jméno Internet s velkým „I“, protože jde o tu jednu konkrétní síť sítí, která  je na celém světě jen jedna, a již nepotřebuje žádné další rozlišující přívlastky .

Internet tedy funguje jako velmi volný konglomerát zúčastněných sítí, které používají síťový protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) a doplňkové služby umožňující přidělování fyzických i symbolických adres distribuovaným způsobem. Architektura tohoto systému je zcela decentralizovaná.

Přibližně od roku 1990 se Internet začíná otevírat i komerčnímu využití, které začíná nabývat významnějších rozměrů přibližně od roku 1993.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001