zpětdálkapitolakurskatedra

4.2.2 Komu patří Internet

Dokud byl Internet na počátku své existence financován ministerstvem obrany USA a posléze i civilní grantovou agenturou NSF (National Science Foundation), bylo možné uvažovat o „vlastnictví“ Internetu ze strany těchto institucí. Další sítě, které se k Internetu postupně připojovaly, však měly své konkrétní vlastníky, kteří jimi zůstali i po připojení sítě k Internetu. Dnes proto neexistuje žádný konkrétní vlastník Internetu jako takového, ale existují pouze konkrétní vlastníci dílčích částí Internetu (dílčích sítí, připojených k Internetu). Stejně tak není možné platit za používání Internetu jako takového - konkrétní financování všech jednotlivých součástí Internetu je záležitostí vzájemných dohod mezi konkrétními vlastníky těchto částí. Koncoví uživatelé proto za přístup k Internetu platí tomu, kdo jim jejich připojení zprostředkovává.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001