zpětdálkapitolakurskatedra

4.2.3 Kdo řídí Internet

Jestliže Internet jako celek nemá žádného konkrétního vlastníka, nemůže existovat subjekt, který by si z titulu vlastnických práv mohl nárokovat i právo řídit Internet. Ve skutečnosti jsou tedy jednotlivé části Internetu řízeny svými konkrétními vlastníky, a aspekty globálního charakteru, zejména pak provozní povahy, jsou regulovány vzájemnými dohodami těchto vlastnických subjektů. Současně s tím mohou existovat a existují subjekty, pověřené vykonáváním dílčích řídících rolí globálního dosahu - například koordinací přidělování tzv. IP adres, poskytováním informačních služeb o Internetu apod. Nejvyšší morální autoritou v Internetu zřejmě je společnost Internet Society. Jde o dobrovolné sdružení jednotlivců i organizací, kterým „leží Internet na srdci“, a cítí odpovědnost za jeho další rozvoj. Společnost Internet Society mj. zastřešuje standardizační aktivity v rámci Internetu. Ani společnost Internet Society si však nepřisuzuje vlastnická práva k Internetu.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001