zpětdálkapitolakurskatedra

4.2.4 Připojování k Internetu

Dříve, než se Internet otevřel komerčnímu světu (cca v roce 1990), připojovaly se k němu prakticky jen celé již existující sítě. Jednotliví koncoví uživatelé tak získávali přístup k Internetu „hromadně“ a jako jistý vedlejší efekt toho, že již jsou připojeni ke své původní síti, která se nyní propojila s Internetem. V současné době se tato strategie zásadně mění - k Internetu se dnes připojuje stále více „individuálních“ uživatelů, kteří nejsou zapojeni do žádné jiné sítě. K Internetu se připojují nejčastěji prostřednictví komutovaných linek veřejné telefonní sítě. Přitom využívají „přístupových bodů“ zřízených organizacemi, které se připojování k Internetu zabývají na komerční bázi  - tzv. (komerčními) poskytovateli připojení k Internetu (Internet providers).  Obdobná je i situace v případě, kdy se dnes chce k Internetu připojit nějaká již existující síť - například lokální síť určité organizace, firmy apod. Také v tomto případě se provozovatel připojované sítě musí obrátit na některého poskytovatele připojení.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001