zpětdálkapitolakurskatedra

4.3.  KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY INTERNETU

Jednou za základních informačních potřeb je potřeba komunikace - ať již komunikace individuální, mezi dvěma subjekty, či potřeba komunikace skupinové, mezi více subjekty současně. Dnešní Internet nabízí takové služby, které podporují skupinovou i individuální komunikaci jak spřaženým (on-line) způsobem, a tedy  v reálném čase, tak i způsobem nespřaženým (off-line).

4.3.1  Elektronická pošta
4.3.2  World-Wide Web
4.3.3  Vyhledávání informací

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001