zpětdálkapitolakurskatedra

4.3.2  World-Wide Web

Zdaleka nejpopulárnější službou dnešního Internetu je služba World-Wide Web, zkratkou WWW, někdy též W3 či W3. Idea WWW vznikla ve snad nejtypičtější baště základního výzkumu - v laboratoři fyziky vysokých energií CERN.

Na rozdíl od běžných, tzv. lineárních textů, na které jsme zvyklí z tradičních publikací, mohou být informace ve WWW uspořádány ve formě tzv. hypertextu. Pro správné pochopení podstaty hypertextu je vhodné si představit, že jde o takový druh textu, jehož různé součásti - jednotlivá slova, celé skupiny slov, věty, nebo například i jednotlivá písmena - mohou představovat odkazy vedoucí buď na jiná místa v tomtéž textu (dokumentu), nebo na jiné dokumenty jako takové, nebo na konkrétní místa v jiných dokumentech. Navíc jsou tyto odkazy aktivní, v tom smyslu že jejich navolení (např. kliknutím myši) klientský program služby WWW interpretuje jako pokyn k přechodu na místo kam odkaz směřuje, a uživatele tam „přenese“: otevře pro uživatele ten hypertextový dokument nebo položku označenou odkazem.

Takovéto aktivní odkazy přitom mohou vést  jak do hypertextových dokumentů, nacházejících se na stejném místě (na stejném WWW serveru) jako výchozí  dokument, tak i do dokumentů, které se nachází na kterémkoli jiném místě v rámci Internetu. Dokumentem přitom nemusí být pouze text. Může jít o obrázek, videosekvenci nebo zvukový dokument. Tímto způsobem lze vytvářet multimediální prezentace.

Hypertexty se vytvářejí v jazyce HTML. Novější verze jazyka HTML umožňují práci s tabulkami, s tzv. rámy a dalšími prostředky. Pro účely WWW byl firmou Sun Microsystems vyvinut programovací jazyk Java, který rozšiřuje možnosti tvůrců stránek. Pro jednodušší aplikace byl z jazyka Java odvozen jazyk Javascript.
Práci s dokumenty WWW usnadňují tzv. prohlížeče (anglicky browser). Nejrozšířenější jsou Netscape a Internet Explorer. Oba z nich poskytují rozsáhlé standardní služby, ale liší se v různých nadstavbách a vylepšeních. Novější verze obou prohlížečů lze používat i jako editory stránek WEB - lze s nimi vytvářet nové stránky, upravovat existující apod. i v prostředí Windows (bez problémů s českou diakritikou) v režimu (téměř) WYSIWYG (What You See Is What You Get - co vidíš na obrazovce, to se ti vytiskne). Umožňují i použití kryptografických metod, o kterých jste si mohli přečíst v kapitole 3.

Obr.  4.1: Představa vzájemné provázanosti WWW stránek

¨zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001