zpětdálkapitolakurskatedra

4.5 INTRANET A EXTRANET

Řada organizací využívá tří informačních prostorů: veřejný Internet, vnitřní intranet a extranet, určený pro omezenou skupinu externích uživatelů. Intranet a extranet jsou informační systémy organizací, které jsou založeny na stejných principech a technologiích jako Internet. Výhodou je to, že uživatelé používají standardizovaných postupů ve všech třech typech informačních prostorů, se kterými pracují. Pracovní postupy jsou transparentní a lze využívat stále se zdokonalujících a standardizovaných technologií, na jejichž vývoj nemusí organizace samotná vynakládat vlastní prostředky. Je však důležité si uvědomit, že jak intranet, tak extranet mají specifické úlohy, kterým je třeba přizpůsobit strukturu systému včetně návrhu uživatelského rozhraní.

Jaké jsou rozdíly mezi intranetem a Internetem:

Je žádoucí, aby intranetové stránky měly jednotný styl.

Extranet je speciální soubor stránek, které dáváte k dispozici vybraným obchodním partnerům, kteří pak mohou přímo používat výpočetní systém vaší organizace. Mezi typické aplikace patří možnost kontroly stavu objednávky nebo zjištění požadavků, o které by se mohli vaši dodavatelé ucházet. Extranet je něčím mezi veřejným Internetem a intranetem. Mají k němu přístup lidé z externích organizací, v čemž je podobný Internetu. Ale uživatelé vašeho extranetu jej obvykle používají denně, takže při komunikaci s nimi můžete používat speciálního jazyka a poměrně složitých interakcí. Můžete dokonce počítat s vyškolením uživatelů, které by však nemělo být příliš náročné: typickým uživatelem extranetu může být nákupčí, který stejně jako váš extranet používá několik desítek dalších a jejich užití by tedy nemělo být příliš složité.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 16.7.2001