zpětdálkapitolakurskatedra

6. VÝZKUM A VÝVOJ

Tato kapitola je částí článku [6-1]. Podkapitoly 6.3 a 6.4 popisují situaci ve vyspělých zemích. Pro čtenáře může být užitečné porovnání se situací v ČR.

Po prostudování této kapitoly budete vědět:

6.1 ÚVOD A DEFINICE
6.2 HISTORIE A VÝZNAM
6.3 TYPY LABORATOŘÍ
6.3.1 Firemní laboratoře
6.3.2 Vládní laboratoře
6.3.3 Nezávislé laboratoře
6.3.4 Výzkumná sdružení
6.3.5 Univerzitní laboratoře
6.4 ÚLOHA VLÁDY
6.5 ŘÍZENÍ VÝZKUMNÝCH A VÝVOJOVÝCH ČINNOSTÍ
6.6 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A METODY PLÁNOVÁNÍ
6.6.1 Hodnotová analýza a analýza nákladů a zisků
6.6.2 PERT a CPM
LITERATURA
[6-1] The New Encyclopaedia Britannica, Macropaedia, článek Industrial Engineering

Shrnutí

V této kapitole jsme se pokusili uvést základní informace o výzkumu a vývoji, jeho historii a významu. Popsali jsme různé typy laboratoří, v nichž se soustřeďuje výzkum a vývoj ve vyspělých zemích a zmínili jsme se o roli vlády při vytváření atmosféry příznivé pro výzkum a vývoj.
V závěru kapitoly je podán stručný přehled o řízení výzkumných a vývojových prací, metodách a aplikacích  projektového řízení.

Náměty k zamyšlení

A. Zamyslete se nad tím, jaký je rozdíl mezi výzkumem, vývojem a inovací a jakou roli hraje každý z těchto procesů ve společnosti.
B. Pokuste se analyzovat souvislosti společenského a ekonomického vývoje a role výzkumu a vývoje, a to v obou směrech (jak společnost a ekonomika ovlivňuje V&V a naopak, jak V&V ovlivňuje společnost a ekonomiku. Jak v tomto procesu působí zpětné vazby?
C. Najděte analogie různých typů laboratoří v ČR, porovnejte situaci v ČR a ve světě.
D. Jaký je váš názor na úlohu vlády při podpoře výzkumu a vývoje? Porovnejte situaci v ČR a ve světě.
E. Jaké jsou shodné a rozdílné rysy v řízení výzkumu a vývoje a v řízení výrobních činností? Znáte nějaký dobrý a nějaký špatný příklad řízení výzkumných a vývojových činností?
F. Znáte některé metody počítačové podpory projektového řízení? Pokud některou z těchto metod používáte, jaké problémy vám pomáhá řešit v řízení konkrétních projektů?
G. Chtěli byste se dovědět o řízení projektů více a pokud ano, víte jak?

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001