zpětdálkapitolakurskatedra

6.1 ÚVOD A DEFINICE

Výzkum a vývoj (V a V, anglicky Research and Development  - R&D), pojem, který byl na začátku dvacátého století neznámý, se od té doby stal univerzálním heslem rozvinutých zemí. Pojem výzkumu je stejně starý jako věda; těsný vztah mezi výzkumem a následujícím vývojem však nebyl obecně chápán až do padesátých let. Výzkum a vývoj stojí na začátku většiny systémů průmyslové výroby. Inovace, jejichž výsledkem jsou nové výrobky a nové procesy, mají obvykle kořeny ve výzkumu a procházely cestou počínající v laboratoři přes výrobu prototypu a zahájení výroby až po hromadnou výrobu a uvedení na trh. Základem mnoha inovací je vynález. Inovaci můžeme v podstatě definovat jako aplikaci vynálezu k potřebám trhu. Vynálezy vznikají ve výzkumu - pečlivého, soustředěného a vytrvalého zkoumání, často metodou pokusů a chyb. Výzkum může být buď základní nebo aplikovaný a rozdíl mezi těmito dvěma druhy výzkumu vznikl v první půli dvacátého století.

Základní výzkum je definován jako činnost vědců a jiných lidí, kteří svá zkoumání provádějí bez vědomých cílů jiných, než je touha odkrýt tajemství přírody. V moderních programech průmyslového výzkumu a vývoje není základní výzkum (někdy nazývaný čistým výzkumem) obvykle zcela „čistý“; je obvykle směřován ke generalizovanému cíli takovému, jako je výzkum technologických hranic, který slibuje pokrok v daném odvětví. Příkladem je výzkum štěpení genů nebo klonování v laboratořích farmaceutických firem.

Aplikovaný výzkum dovádí objevy základního výzkumu do stavu, kdy mohou být využity k splnění určitých potřeb, zatímco fáze vývoje zahrnuje kroky potřebné k zavedení nových nebo modifikovaných výrobků nebo postupů do výroby. V Evropě, Spojených státech a Japonsku se stala jednotná koncepce výzkumu a vývoje integrální součástí ekonomického plánování jak ve vládním, tak v soukromém sektoru.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001