zpětdálkapitolakurskatedra

6.3.1 Firemní laboratoře

Firemní laboratoře dělíme na tři kategorie: výzkumné, vývojové a zkušební laboratoře.

Výzkumné laboratoře provádějí jak základní, tak aplikovaný výzkum. Obvykle pracují pro celou firmu, ne pro jednu divizi nebo oddělení. Mohou být umístěny značně daleko od ostatních částí firmy a jsou podřízeny nejvyšší úrovni managementu firmy nebo přímo správní radě. Dobrým příkladem jsou laboratoře AT&T. Zde byl vyvinut tranzistor a koaxiální kabel, byly zde prováděny průkopnické práce v satelitní komunikaci a byla zde navržena řada inovací počítačů.

Vývojové laboratoře se věnují přímé podpoře určitých procesů nebo výrobních linek. Běžně jsou řízeny přímo divizí zodpovědnou za výrobu a marketing a jsou umístěny v blízkosti výroby. Protože často řeší problémy různých provozů firmy, udržují si vývojové laboratoře úzký kontakt s výrobou, reklamě, marketingu, odbytu a jinými odbory zodpovědnými za produkty nebo procesy.

Zkušební laboratoře Mohou sloužit celé firmě, skupině firem nebo jediné továrně. Zodpovídají za monitorování kvality. K tomu často provádějí chemické, fyzikální a metalurgické analýzy dodávaných materiálů i kontroly ve všech fázích výroby. Tyto laboratoře mohou být částí výrobní organizace, ale v mnoha firmách jsou nezávislé.

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001