zpětdálkapitolakurskatedra

6.3.3 Nezávislé laboratoře

Myšlenka laboratoře, která se udržuje pouze prodejem výsledků výzkumu, vznikla v Mellonově institutu v Pitsburghu před první světovou válkou. Potíže, kterým takové laboratoře musí čelit, jsou značné, neboť značná část výzkumných prací  nepřináší bezprostřední nebo zřejmý užitek a je velmi obtížné uspokojit zákazníka, který za své peníze nedostává odpovídající hodnotu. Přesto se řada takových laboratoří stala velkými a úspěšnými; mezi ně patří Battelle Memorial Institute v Columbusu ve státě Ohio a Stanford Research Institute (nyní SRI International) v Menlo Parku v Kalifornii. Tyto organizace nabízejí služby vysoce kvalifikovaných odborníků v širokém rozsahu oborů. Provádějí výzkum v jakémkoliv oboru, ve kterém jsou kompetentní a za poplatky, které jsou vyjednány s každým zákazníkem; a i když se od nich neočekává zisk, musejí na sebe vydělat.

Jiný typ organizace představuje firma Arthur D. Little, Inc., z Cambridge ve státě Massachussets, která pracuje na čistě komerčním základě a snaží se o zisk plynoucí z vynaložených zdrojů. V západní Evropě vznikla pouze jedna či dvě organizace podobného typu, které však nedosáhly velikosti srovnatelné s jejich americkými protějšky.

Jak v Evropě, tak ve Spojených státech existuje řada malých laboratoří, které poskytují analytické, spektrografické, metalurgické a podobné služby průmyslu. Většinu jejich zákazníků tvoří firmy, které nemají odpovídající vlastní zařízení a buď se časem osamostatní nebo zaniknou. Ale stále nově vznikající firmy a rostoucí potřeby technických služeb ve stávajících firmách mají za následek pomalý, ale stálý růst počtu nezávislých specializovaných laboratoří, které jim poskytují služby.
 

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001