zpětdálkapitolakurskatedra


6.3.5 Univerzitní laboratoře

Univerzitní laboratoře jsou v podstatě zcela nezávislé a mohou se zabývat jakýmkoliv výzkumem, který je pro ně zajímavý. V praxi se však mnoho snaží zůstat ve styku s průmyslem a soustředit se na řešení výzkumných úkolů, které jsou použitelné v praxi. Podobně se výzkumníci z průmyslu snaží o udržení kontaktů s vyspělým univerzitním výzkumem. Výsledkem je stálá výměna mezi průmyslovými a univerzitními laboratořemi; průmysl předkládá problémy univerzitnímu výzkumu a finančně ho podporuje, a univerzitní vědci působí jako konsultanti a poradci v průmyslu. Kromě toho může přímo financovat univerzitní výzkum v řadě různých specializací a oblastí výzkumu.
 

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001