zpětdálkapitolakurskatedra


6.6 ŘÍZENÍ PROJEKTŮ A METODY PLÁNOVÁNÍ

6.6.1 Hodnotová analýza a analýza nákladů a zisků
6.6.2 PERT a CPM


zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001