zpětdálkapitolakurskatedra

6.6.1 Hodnotová analýza a analýza nákladů a zisků

V oborech, ve kterých je pokrok technologie nejrychlejší, je potřebný stálý tok nových výrobků a materiálů, ale existují mnohá odvětví, v nichž je rychlost změny mírná. I když se lodě, automobily, telefony a televizní přijímače za poslední čtvrtstoletí změnily, nešlo o převratné změny. Ale přesto by se výrobce, který by používal postupy třeba jen deset let staré, nemohl udržet na trhu. Úkolem výzkumných a vývojových laboratoří v takových oborech je zkoumat všechny stránky výrobního procesu a zajišťovat stálé zlepšování. I když každé jednotlivé zlepšení může být jednoduché, stačí často celkový efekt překlenout propast mezi úspěchem a neúspěchem v podmínkách konkurence.

Tyto snahy o zlepšení stávajících výrobků a procesů byly formalizovány pod názvy hodnotová analýza a analýza nákladů a zisků.

V hodnotové analýze je primární funkce každého úplného výrobku a každý dílu popsána akčním slovesem a podstatným jménem. Na příklad dynamo nebo alternátor automobilu vyrábí elektřinu. Inženýr uváží všechny ostatní možné metody výroby elektřiny, pro každou určí náklady a srovná nejnižší částku s hodnotou pro stávající dynamo. Pokud je poměr dostatečně blízký k jedné, lze dynamo přijmout jako efektivní díl. Pokud ne, pak inženýr zkoumá alternativy podrobněji. Stejný postup se použije postupně pro všechny části, ze kterých je sestaven příslušný díl, dokud není jasné, že bylo dosaženo nejpříznivější hodnoty.

Analýza nákladů a zisků přistupuje ke stejnému základnímu problému z jiné strany. Pro každou část výrobku nebo procesu kompletně popíše její funkci a základnu pro měření jejích výhod nebo efektivity. Pak jsou prověřeny náklady na výrobu každého dílu včetně celkových nákladů na nákup materiálů, práci, investice, prostoje a dalších nákladů. Tak se soustředí pozornost na nejnákladnější položky a umožní se soustředit úsilí na hledání úspor tam, kde je možný maximální přínos. Při snaze o zdokonalení procesu nebo výrobku je třeba pro hodnocení „nákladů“ a „zisků“ používat stejné základny, aby stávající postupy nebyly zvýhodněny jen proto, že jsou známé.

Tyto dva procesy nikdy nekončí. Každý nový materiál, nový výrobní postup nebo nový způsob provádění operací dávají inženýrovi příležitost ke zdokonalení výrobku a právě na takovém stálém zlepšování je do značné míry založena účinnost a spolehlivost moderních výrobků.
 

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001