zpětdálkapitolakurskatedra

7. GLOBÁLNÍ PROBLÉMY

Po prostudování této kapitoly byste měli lépe rozumět následujícím pojmům a skutečnostem:
7.1 MEZE RŮSTU, UDRŽITELNÝ ROZVOJ.
7.1.1 Římský klub
7.1.2 Udržitelný rozvoj
7.2 ENERGETIKA A EKONOMICKÝ ROZVOJ
7.4 ZDROJE ENERGIE: FOSILNÍ PALIVA, JADERNÁ ENERGETIKA, ALTERNATIVNÍ ZDROJE


LITERATURA
[7-1] http://www.clubofrome.org/globis.htm
[7-2] Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W.: The Limits to Growth, PAN Books Ltd., London 1972
[7-3] Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J.: Překročení mezí, Argo, Praha 1995
[7-4] Weiszäcker E.U., Lovins A.B., Lovinsová L.H.: Faktor čtyři, Ministerstvo životního protředí ČR, 1996
[7-5] Brundtlandová G.H. aj.: Naše společná budoucnost, Academia, Praha 1991
[7-6] Ausubon J.H., Marchetti C.: Elektron: Electrical Systems in Retrospect and Prospect, http://phe.rockefeller.edu/Daedalus/Elektron.html
[7-7] Human Energy and Resource Use, http://www.sprl.umich.edu/GCL/notes2/energy.res.html
[7-8] Nuclear Electricity, Uranium Information Centre, Melbourne, http://www.uic.com.au/index.htm

Shrnutí
V této kapitole jsme se zabývali globálními problémy, kterým čelí dnešní svět. Pokud nebudou včas realizována navrhovaná opatření, hrozí další zhoršování situace. Upozorňujeme čtenáře na některé analýzy provedené mezinárodními organizacemi a uvádíme definici udržitelného rozvoje.
Podrobněji se věnujeme vztahu energetiky a ekonomického rozvoje. Uvádíme údaje o různých energetických zdrojích a jejich spotřebě, zvyšování účinnosti některých spotřebičů a nákladech na výrobu elektřiny. Zmiňujeme se o dopadech různých způsobů výroby elektřiny na životní prostředí, rizikách a bezpečnosti různých palivových cyklů a porovnání přírodních a průmyslových rizik.
 

Náměty k zamyšlení
A. Které tři z globálním problémů uvedených v oddílu 7.1.1 pokládáte za nejzávažnější? Proč?
B. Myslíte si, že je možný udržitelný rozvoj? Jaké máte pro svůj názor důvody?
C. Které technologie dnes podle vás nejvíce ohrožují životní prostředí a jaké vidíte možnosti nápravy?
D. Jak můžete vy osobně ovlivnit spotřebu energie v domácnosti, v práci apod.? Uveďte některé konkrétní případy včetně ekonomické rozvahy (porovnejte fixní - pořizovací a variabilní - provozní náklady a pokuste se o optimalizaci).
E. Jaké je největší riziko, kterému se v životě vystavujete? Jste ochotni se vzdát výhod, které vám činnost s tímto rizikem spojená přináší? Kdy byste se této činnosti vzdali?
F. Jakému způsobu výroby elektřiny dáváte přednost v podmínkách ČR? Pokuste se kvantifikovat výhody a nevýhody.
G. Jak hodnotíte přístup vlády, médií a protijaderných hnutí k řešení energetických problémů v ČR? Dělá ČEZ dost pro to, aby vysvětlil veřejnosti svůj přístup k řešení problémů energetiky? Co byste udělali vy?

zpětdálkapitolakurskatedra


Správce stránky: Jiří Vacek
Poslední změna: 25.7.2001