ZČU - Katedra inovací a projektů


Název: Tvořivost, teorie a praxe
Zkratka: TTP Číslo:  
Garant: Šlechtová    
Počet kreditů:

Ukončení:

5

Zp + Zk ústní

Možný semestr: LS
Výuka Rozsah Limit osob Typ výuky Typ učebny
Přednáška

Cvičení

2 hod/týd

2 hod/týd

70

35

Přednáška

Cvičení

Učebna

Učebna

Vylučující předměty:

Podmiňující předměty:

Obsah:

Předmět je zaměřen na zásady tvůrčího myšlení a tvůrčí práce. Odhalování bariér tvořivosti. Překonávání bariér tvořivosti. Základní intelektuální techniky umožňují slovní, vyjadřovací, myšlenkovou a asociační pohotovost. Inovace jako zdroj prosperity, plánování inovací, význam programů kvality a lidského faktoru. Praktické příklady a test inovačních a podnikatelských schopností posluchačů.

Doporučené předchozí předměty:

Literatura:

Požadavky k zápočtu: Požadavky ke zkoušce: Předmět je zařazen do studijních programů - oborů
 
Obor
Fakulta
Etapa
Statut
Dop. roč./sem.
Podniková ekonomika a management 
FEK
1
nepovinný
3 LS
Celouniverzitní nabídka
R
2
doporučený
LS
 1. Myšlení obecně
  1. Model myšlení
  2. Konvergentní a divergentní myšlení
  3. Myšlení a jazyk
 2. Podstata kreativního myšlení
  1. Proč lidé tvoří
  2. Pojetí kreativity
  3. Základní principy kreativity
 3. Vědomé intelektuální operace. Cvičení myšlenkové a vyjadřovací pohotovosti
 4. Bariéry tvořivosti
  1. Typy bariér
  2. Překonávání bariér
 5. Mluvený projev
  1. Příprava projektu
  2. Hlas, gesta, mimika, atd.
  3. Nácvik technik
  4. Tvůrčí naslouchání
 6. Pozitivní myšlení
  1. Pozitivní příkazy
  2. Podvědomí
  3. Vnitřní řeč
 7. Mapy mysli
  1. Technika map. Výhody a nevýhody
  2. Možnosti využití
  3. Nelineárnost myšlení
 8. Výtvarná kreativita
  1. Barevné vyjadřování
  2. Grafické vyjadřování
 9. Brainstorming
  1. Zásady brainstormingu
  2. Nácvik
  3. Řešení konkrétního úkolu
  4. Vyhodnocení = volba kritérií
 10. Týmová spolupráce
  1. Tvůrčí tým, velikost sociální úloha
  2. Vedení tvůrčích pracovníků
 11. Chování a postoje
  1. Asertivita. Zásady a výcvik
  2. Chybné postoje
 12. Tvůrčí přístup k řešení problému
  1. Tvůčí přístup k řešení problému
  2. Zásady kreativity v informačním procesu
  3. Tvůrčí přístup k životu a k životosprávě
 13. Kreativita v terénu
  1. Sběr dat
  2. Vyhodnocení
Přednášky: Ing. Yvona Šlechtová, Ph.D.

Cvičení: Ing.Yvona Šlechtová, Ph.D.

Časový plán přednášek:

 1. Myšlení obecně
 2. Podstata kreativního myšlení
 3. Vědomé intelektuální operace
 4. Bariéry tvořivosti
 5. Mluvený projev
 6. Pozitivní myšlení
 7. Mapy mysli
 8. Výtvarná kreativita
 9. Brainstorming
 10. Týmová spolupráce
 11. Chování a postoje
 12. Tvůrčí přístup k řešení problému
 13. Kreativita v terénu
Časový plán cvičení:
 1. Myšlení obecně
 2. Podstata kreativního myšlení
 3. Vědomé intelektuální operace
 4. Bariéry tvořivosti
 5. Mluvený projev
 6. Pozitivní myšlení
 7. Mapy mysli
 8. Výtvarná kreativita
 9. Brainstorming
 10. Týmová spolupráce
 11. Chování a postoje
 12. Tvůrčí přístup k řešení problému
 13. Kreativita v terénu
Podmínky, obsah a organizace zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je: vypracování semestrální práce

Podmínky, obsah a organizace zkoušky

Podmínkou úspěšného absolvování zkoušky je:

   1. Zodpovězení teoretických otázek
   2. Vyřešení příkladů
   3. Pohovor na téma semestrální práce